Eilís Ní Dhúill

Nóta beathaisnéise:

Eilís Ní Dhúill – MA, Diop. Iarchéime (Cumarsáid Fheidhmeach), Diop. Iarchéime (Aistriúchán), Diop. Iarchéime (Oideachas), BA sa Mhínealaíon, BA

Ina taighde dochtúireachta rinne Eilís mionscrúdú ar an scéalaíocht mar a fheiceann sí ag feidhmiú i measc phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne í. Trí mhionléiriú a thabhairt ar chumadh agus ar láithriú scéalta ar leith d’éirigh le hEilís cuid de na próiss a mbaineann an pobal seo úsáid astu a nochtú. Ba í aidhm an staidéir seo tábhacht na scéalaíochta mar chuid dhílis de shaol agus de chleachtas cultúrtha an phobail a léiriú. Rinneadh an staidéar seo le tacaíocht OÉ Gaillimh agus le tacaíocht ó Chomhairle na hÉireann um Thaighde. 

Sainspéiseanna:

Comhthéacs, cumadh, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir; teoiric léann an bhéaloidis; an scéalaíocht; tionchar an chóras oideachas, an Eaglais Chaitlicigh agus Chonradh na Gaeilge ar chultúr na hÉireann

Sonraí acadúla:

Baitsiléir Ealaíon Gaeilge agus Gearmáinis, OÉ Má Nuad 1996

Dioplóma Iarchéime san Oideachas, OÉ Má Nuad 1997

Dioplóma Iarchéime sna Dána (Cumarsáid Fheidhmeach), OÉ Gaillimh 1999

Baitsiléir Ealaíon sa Mhínealaíon, Institiúid Teicneolaíocht na Gaillimhe-Maigh Eo 2007

Máistreacht sa Léann Éireannach, OÉ Gaillimh 2008

Dioplóma Iarchéime sna Dána (Aistriúchán), OÉ Gaillimh 2010

PhD Struchtúrtha, OÉ Gaillimh 2011-2015

Taithí Oibre:

Taithí léachtóireachta –

BA: Drámaíocht na Gaeilge, an tÚrscéal Gaeilge agus Na Meáin Ghaeilge;

An Dioplóma Gairmiúil san Oideachas: Modhanna múinte shiollabas na Gaeilge.

Taithí gairmiúil eile –

Stiúrthóir & eagarthóir físe/fuaime le TG4, 1999-2003.

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s