Skip to content

Eilís Ní Dhúill

Nóta beathaisnéise:

Eilís Ní Dhúill – MA, Diop. Iarchéime (Cumarsáid Fheidhmeach), Diop. Iarchéime (Aistriúchán), Diop. Iarchéime (Oideachas), BA sa Mhínealaíon, BA

Ina taighde dochtúireachta rinne Eilís mionscrúdú ar an scéalaíocht mar a fheiceann sí ag feidhmiú i measc phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne í. Trí mhionléiriú a thabhairt ar chumadh agus ar láithriú scéalta ar leith d’éirigh le hEilís cuid de na próiss a mbaineann an pobal seo úsáid astu a nochtú. Ba í aidhm an staidéir seo tábhacht na scéalaíochta mar chuid dhílis de shaol agus de chleachtas cultúrtha an phobail a léiriú. Rinneadh an staidéar seo le tacaíocht OÉ Gaillimh agus le tacaíocht ó Chomhairle na hÉireann um Thaighde. 

Sainspéiseanna:

Comhthéacs, cumadh, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir; teoiric léann an bhéaloidis; an scéalaíocht; tionchar an chóras oideachas, an Eaglais Chaitlicigh agus Chonradh na Gaeilge ar chultúr na hÉireann

Sonraí acadúla:

Baitsiléir Ealaíon Gaeilge agus Gearmáinis, OÉ Má Nuad 1996

Dioplóma Iarchéime san Oideachas, OÉ Má Nuad 1997

Dioplóma Iarchéime sna Dána (Cumarsáid Fheidhmeach), OÉ Gaillimh 1999

Baitsiléir Ealaíon sa Mhínealaíon, Institiúid Teicneolaíocht na Gaillimhe-Maigh Eo 2007

Máistreacht sa Léann Éireannach, OÉ Gaillimh 2008

Dioplóma Iarchéime sna Dána (Aistriúchán), OÉ Gaillimh 2010

PhD Struchtúrtha, OÉ Gaillimh 2011-2015

Taithí Oibre:

Taithí léachtóireachta –

BA: Drámaíocht na Gaeilge, an tÚrscéal Gaeilge agus Na Meáin Ghaeilge;

An Dioplóma Gairmiúil san Oideachas: Modhanna múinte shiollabas na Gaeilge.

Taithí gairmiúil eile –

Stiúrthóir & eagarthóir físe/fuaime le TG4, 1999-2003.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

The Heritage Trust

All over the world, every day, heritage sites, artefacts, skills and traditions are being damaged or lost through war, neglect, development, vandalism, theft or natural disasters. The Heritage Trust aims to focus on some of these issues, as well as highlighting many of the success stories in the fields of archaeology, conservation and historical research. If you have concerns for our heritage, or just a story to tell about it, please let us know by leaving a comment or contacting us at - info@theheritagetrust.org

Stair na hÉireann/History of Ireland

Irish History, Culture, Heritage, Language, Mythology

Eilís Ní Dhúill

Leata ar an bhfoghlaim / Life, learning and goals

Acceptable in the Eighties

A very unscientific attempt to go back in time

Alex Hijmans

Writer | Scríbhneoir | Schrijver | Escritor

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

File Gaeilge | Irish language poet

Blag Gaeilge Iníon Uí Iarlaithe

Nuacht agus Nótaí agus níos mó as Gaeilge

Is múinteoir Gaeilge mé...

Ní neart go cur le chéile.

patter

research education, academic writing, public engagement, funding, other eccentricities.

Urras Film nan Eileanan Beaga

Small Islands Film Trust

Black Irish Girl

Chronicling the journey from California to Ireland

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: