Best practice when blogging on Thesis Talk / Dea-chleachtais

Here are a few tips to follow when blogging on Thesis Talk.

Tá roinnte nodanna ar fáil anseo maidir le blogáil ar Trácht ar Thráchtais.

[Tá leagan Gaeilge thíos]

Best practice when blogging on Thesis Talk

 1. Log in to wordpress.com.
 2. Select ‘myblogs’ on the top menu bar. (If you are involved in more than one blog a list will appear hear).
 3. Under ‘Thesis Talk’ select ‘posts’. This will bring you to the dashboard.
 4. At the top of this page select ‘add new’.
 5. In the first white box write the title of the article. Try to come up with a good catchy title, one which will draw the reader in.
 6. In the main white box, write a short opening paragraph which outlines the direction of the blog. Something which will catch the readers attention.
 7. Next – THIS STEP IS VERY IMPORTANT – having written your opening paragraph select the ‘more’ button, just above the white box. The reason for selecting this is so that only the opening paragraph of your blog will appear on the homepage. When the reader comes to the homepage he/she will see a number of paragraphs from the most recent blogs. He/she can then select ‘read more’ if they wish to read the remainder of the blog. Please do not skip this step.
 8. Then continue writing the remainder of your article.
 9. Don’t forget a picture always looks good  – include at top of article.
 10. On the right hand side of the page you will see ‘Add categories’. Here select the category in which your blog best fits. If there is no suitable category add a new one.
 11. Underneath this you will find ‘tags’. Here write a list of about 5 keywords which will help the reader navigate and find material pertaining to a particular topic.
 12. When you have finished all this ‘publish’ your blog by selecting the ‘publish’ button on the right hand side of the page.
 13. Return to the homepage and admire you blog which is now sitting at the top of the homepage.

 

Treoir chun blag a scríobh ar Trácht ar Thráchtais

 1. Logáil isteach ar wordpress.com.
 2. Roghnaigh ‘mo chuid blaganna’ ar bharr an leathanaigh.
 3. Faoi ‘Trácht ar Thráchtais’ feicfidh tú ‘ailt’. Roghnaigh an cnaipe sin. Tabharfaidh sé seo go dtí an deais tú.
 4. Ag barr an leathanaigh ar chlé roghnaith ‘alt nua’.
 5. Scríobh teideal an bhlaga ar bharr – rud éigin a tharraingeoidh aird an léitheora.
 6. Sa bhosca mór bán scríobhfaidh tú d’alt – mholfainn duit é a bheith scríofa ar WORD i dtosach ar fhaitíos go gcloisfidh ar an nasc.
 7. Ba cheart alt gearr a scríobh i dtosach a thabharfaidh leid don léitheoir maidir le hábhar an ailt.
 8. Ansin – TÁ AN CHÉIM SEO AN-TÁBHACHTACH – brú an cnaipe MORE (ar chúis éigin fiú nuair a roghnaíonn tú Gaeilge mar theanga oibre tagann sé seo aníos i mBéarla. Caithfidh mé seo a fhiosrú go fóill). Is céim an-tábhachtach í seo mar mura ndéanann tú é seo tiocfaidh an t-alt ar fad aníos ar an leathanach baile agus ní shin atá uainn. Ba mhaith linn go mbeadh an chéad alt ann agus ansin brúifidh an léitheoir ‘léigh tuilleadh’ chun an chuid eile den alt a léamh. Chun go n-oibreoidh sé seo caithfidh tusa, an blagálaí, an cnaipe MORE a bhrí tar éis an chéad alt.
 9. Tar éis duit an cnaipe MORE a bhrú lean ort ag scríobh an chuid eile den alt.
 10. Má tá pictiúr nó grianghraf agat a théann leis an alt cuir suas é sin freisin. Is ea is mó pictiúr a bhíonn ar an suíomh is ea is tarraingtí a bheidh sé.
 11. Nuair a bheidh an t-alt scríofa agat téigh go dtí an taobh deas den leathanach. Leathbhealach síos feicfidh tú ‘liosta na ranganna’. Is féidir leat a rá anseo cén t-ábhar/rannóg lena mbaineann do bhlag – comhdhálacha, ag treabhadh leat etc. Is féidir níos mó ná rannóg amháin a roghnú.
 12. Thíos faoi sin, tá clibeanna. Cuir isteach liosta eocharfhocail (5 cinn nó mar sin) a chabhróidh le duine atá ag iarraidh eolas ar ábhar ar leith a aimsiú.
 13. Nuair a bheidh sé seo ar fad déanta brú ‘foilsigh’ ar an taobh deas den leathanach agus sin é. Téigh ar ais go dtí an leathanach baile agus feicfidh tú d’alt breá ar bharr an leathanaigh.

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s