Ag múineadh agus ag déanamh taighde

Tá an seimeastar nua tosaithe agus sinn ar ais ag teagasc. Cé go dtaitníonn sé go mór liom bheith ag teagasc, agus b’fhéidir mar go dtaitníonn sé comh mór sin liom, cruthaíonn sé deacrachtaí dom. Cén chaoi is fearr le bainistiú a dhéanamh ar mo chuid ama?Ar lámh amháin, táim ag iarraidh bheith réitithe go maith do na ranganna, an t-ábhar a bheith ar eolas agam, machnamh déanta agam ar cén chaoi is fearr le cúnamh a thabhairt do mhic léinn eolas a fháil ar an ábhar dóibh féin etc. Anuas ar sin, táim ag iarraidh teicneolaíocht nua a fhoghlaim chun an fhoghlaim a éascú do na mic léinn ach thairis sin ar fad chun go mbeidh spéis acu ann agus go mbeidh fonn orthu dul ag tochailt níos faide iad féin. Tá an obair seo ar fad an-shuimiúil ach glacann sé go leor ama. Mar thoradh ar sin ar fad níl aon taighde de mo chuid féin déanta agam le nach mór coicís anuas agus tá frustrachas ag teacht orm.

An mbeadh aon mholtaí agat? An bhfuil aon nodanna agat dom? B’fhéidir go bhfuil píosa teicneolaíochta aimsithe agat a chabhródh liom bainistiú a dhéanamh ar mo chuid ama. Má tá aon mholtaí agat, ba bhreá liom iad a chloisteáil.

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s