Glac misneach! Take heart…all is not lost.

Courage

‘Glac misneach’, a deir mo stiúrthóir liom. ‘Tá anailís sofaisticiúil déanta agat’. Ach, chím faoina lámh lorg a phinn dheirg. Cé go mbímid ag súil le moltaí agus le treoir ónár stiúrthóirí, nuair a thugtar dúinn é bímid cosantach agus in uaireanta buaileann lagmhisneach sinn. Bíonn guth éigin ar chúl mo chinn ag béicíl orm

mar tuigeann sé nach bhfuil greim daingean docht ar an ábhar agam go fóill, nó nach bhfuil an léitheoireacht ar fad déanta agam, nó gur fhág mé téacs ríthábhachtach ar lár. Tuigim freisin go bhfuil dul chun cinn déanta agam, gur éirigh liom roinnt scríbhneoireachta a dhéanamh. Ní féidir gach rud a léamh agus go deimhin níl againn don tionscnaimh PhD ach tréimhse ghairid ama agus ní féidir ach méid áirithe a dhéanamh lastigh den achar ama sin. Bímid ag iarraidh dul ró-dhoimhin sa scéal uaireanta, nuair nach gá ag an bpointe seo. ‘Sea, tá tús déanta agam agus fiú agus an tráchtas deiridh scríofa agam, ní bheidh ann ach tús. B’fhearr misneach a ghlacadh agus mo dhícheall a dhéanamh lastigh den tréimhse ama atá agam. Ní fhanann trá le fear mall! (An ebb(tide) does not wait for a slow man).


One thought on “Glac misneach! Take heart…all is not lost.

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s