Idir dhá cheann na meá – páipéar comhdhála a scríobh nó an tráchtas a scríobh?

Ba é an sprioc a bhí agam don chéad seimeastair acadúil i mbliana (M.F. -Noll. 2012) ná dréacht chaibidle a bheith scríofa agam. Ba chuma céard eile a tháinig i mo threo bhí mé in ann é a bhrú ar leataobh d’fhonn é seo a chur i gcrích…ach, níor éirigh liom ar deireadh ach tuairim is dhá thrín de chaibidil a scríobh. Bhí díomá orm nár éirigh liom dréacht den chaibidil iomlán a scríobh. É sin ráite, bhí mé sásta go maith leis an méid a bhí déanta agam. Fuair mé aiseolas cuimsitheach ó mo stiúrthóir, é ag díriú go sonrach ar leagan amach na caibidle agus ar an easpa fotheidil atá agam ag an bpointe seo. Cé nach bhfuil sé sin curtha ina cheart agam go fóill, táim cinnte go gcabhróidh sé go mór liom struchtúr a chur ar an gcaibidil agus na bearnaí atá ann a aithint.

Tá ceithre seachtaine den dara seimeastair caite agus tá próiseas na léitheoireachta/scríbhneoireachta ar bun arís agam. Sprioc eile atá romham faoi láthair. Tá páipéar comhdhála le scríobh agam. Seo í an áit a bhíonn deacracht agam…ar lámh amháin táim ag iarraidh an pháipéir a scríobh agus jab maith a dhéanamh de ach ar an lámh eile b’fhearr liom bheith ag obair ar an tráchtas amháin. Tuigim go cheart go mbeadh an dá rud ag teacht le chéile ach is dhá chineál scríobhneoireachta éagsúla iad. Tá aidhmeanna ar leith le gach aon cheann. Agus mé ag obair ar an bpáipéar comhdhála airím ciontach, ciontach as faillí a dhéanamh ar an tráchtas. Ach, tá sé tábhachtach freastal ar na comhdhálacha seo agus na páipéir seo a scríobh. Freisin, cabhraíonn an dianmhachnamh a dhéantar ar ghné beag amháin den taighde ar mhaithe le páipéar comhdhála a scríobh, cabhraíonn sé le duine díriú isteach ar an ábhar.

Conas is féidir liom an tráchtas a scríobh agus páipéir chomhdhála a scríobh ag aon am amháin? Scil atá ann, scil atá á foghlaim agus á forbairt agam gach lá.

 

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s