Tús leis an PhD agus tús leis an mblagáil

Tús maith leat na hoibre!

Ar an 1 lá de Mheán Fómhair, 2011 chuir mé tús le mo PhD, nó thosaigh mé ag réiteach dó, pé scéal é. Shíl mé gur mhaith an lá é le tosú, tús mhí nua, tús téarma nua. Ní dhearna mé sa chéad dá lá ach an tseanoifig a bhí agam anuraidh a ghlanadh amach, mo chuid leabhar a chur i mboscaí agus ligean dom féin machnamh ar an gceithre bliain a bhí romham.
Tá go leor tarlaithe sna seacht seachtaine atá caite agam ó shin…ní chreidim go bhfuil seacht seachtaine caite agam. Le linn na seachtainí seo bhí go leor ag dul ar aghaidh, idir sheisiúin eolais, ag iarraidh deasc a eagrú, ag socrú suas ríomhaire nua, ag cur aithne ar mhic léinn PhD eile, agus ag scríobh páipéir le haghaidh Chomhdháil Bhliantúil Scoil na Gaeilge.
Cé go raibh sé ar intinn agam blag a scríobh ón gcéad lá nílim ach ag cur tús leis inniu, Dé hAoine 21 Deireadh Fómhair. Lá maith eile is ea an Aoine chun rudaí a chur i gcrích, is féidir leat dul abhaile don deireadh seachtaine agus tú sásta leat féin go bhfuil rud éigin fónta déanta agat.

Marbh le tae agus marbh gan é…

Maidir leis an mblag seo, nuair a luaigh an Dr Kelly Coate ag an gcéad seisiún eolais do na mic léinn PhD nua, gur mhaith léi go mbeadh blag againn shíl mé gur mhaith liom a bheith páirteach ann, óir bhí sé i gceist agam ceann a thosú mé féin ar aon nós ach ar an gcaoi seo ní bheinn á dhéanamh liom féin. Níor scríobh mé blag riamh roimhe seo agus chun an fhírinne a rá bhí agus táim beagáinín neirbhíseach faoi.
Ach, ar aon chuma bhí mé tar éis a rá go raibh spéis agam ann agus ní raibh aon bhealach as! Tháinig Kelly, Chanté Mouton Kinyon, mac léinn PhD eile agus mé féin le chéile chun an scéal a phlé. Shocraíomar cé nach raibh a fhios againn céard go díreach a bheadh sa bhlag seo gur cheart tús a chur leis…seo linn mar sin ag seoladh isteach i ndomhain nua, tús leis an PhD agus tús leis an mblagáil.

Dála an scéil, ní i nGaeilge amháin a bheidh an blag seo…beidh idir Bhéarla, Gaeilge agus cá bhfios cén teanga eile le feiceáil anseo ó am go chéile….

Leave a Reply / Fág teachtaireacht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s